Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

PER DEFENSAR LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA I LA SEVA PLENA IMPLEMENTACIÓ
PEL DRET DE LES PERSONES VULNERABLES
APORTA LA TEVA SOLIDARITAT A LA DEMANDA EN MARXA

Las aportaciones para cubrir los gastos para las demandas en preparación se efectuarán al nº de cuenta de la Comisión Promotora indicando finalidad “aportación gasto demanda” y el nombre de la entidad o persona solidaria. 

Aportaciones al Nº Cuenta:            ES47 3025 0001 1714 3351 6817

 

RELACIÓN DE ENTIDADES Y PERSONAS QUE HAN REALIZADO APORTACIONES SOLIDARIAS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA DEMANDA CONTRA EL REGLEMANTO DE LA LEY RGC AL TRIBUNAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CATALUÑA

 

2020-06-01 PRIMERS COMENTARIS SOBRE EL RDL DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL

Comissió de govern de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania imprescindible davant la pandèmia

Els 'comuns' plantegen un decret llei per agilitzar la renda garantida durant el coronavirus
 TRÀMITS DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (COVID-19)

AVÍS

L'assessorament presencial sobre la Renda Garantida de Ciutadania que es realitza els dijous de 17 a 19 hores al local de la FAVB es suspèn per tancament d'aquest local com a conseqüència de les restriccions de mobilitat pel Covid-19.

En el seu lloc, es procedeix a realitzar l'assistència per via telemàtica escrivint a l'e-mail:

asesoriargc@gmail.com

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2020-03-02 Requeriment que exigeix el total i immediat compliment de la Resolució 114/2019 de 28 de febrer de 2019 de la GAIP

2020-02-28 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL ART 26 "RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES SOL·LICITUDS"

2020-02-07 Declaracion del relator de la ONU tras su visita a España.

 

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3  LA LLARGA LLUITA PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

 

 

5 de Juny presentació a l'Hospitalet de

Llobregat

 

A les 19 hores al Centre Cultural Bellvitge

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

4 de Juny xerrada informativa a

Cambrils

 

A les 19 hores a Les Basses

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo de la xerrada a Mollerussa el 31 de Maig

 

http://www.youtube.com/watch?v=xRQPsmW8xvo


 

 

 

 

 

 

 


Xerrada Informativa a Cardedeu  

 

31 de Maig 19 hores Biblioteca Marc de Vilalba

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Xerrada informativa a Barcelona

Dijous, 30 de maig a les 19 hores
Biblioteca Bon Pastor
C/ Estadella,62

Barcelona

_______________________________________________________________________________________________________________

28 de Maig

 

Moció Municipal de l'Ajuntament de Lleida

donant suport a la ILP de Renda Garantida

de Ciutadania 


Vista la moció presentada pel Grup Municipal del PSC, amb 14 vots a favor de Grup Municipal del

PSC i 11 abstencions dels grups municipals de CiU i PP, s’acorda aprovar els següents punts de la

 moció:

 


“1r. Sol·licitar al Parlament de Catalunya la reforma urgent de la Renda Mínima d’Inserció (RMI)

per tal que totes les persones aturades que avui estan sense prestació ni recursos puguin accedir a

un itinerari d’inserció sociolaboral i a la prestació de la RMI. La reforma ha de garantir que aquesta

prestació torni a ser un dret subjectiu no condicionat a disponibilitat pressupostària.
.../...


3r. Donar el suport institucional necessari així com facilitar la difusió del procés de recollida de

signatures de la ILP sobre la Renda Garantida de Ciutadania”.

Amb 19 vots a favor dels grups municipals del PSC i CiU i 6 abstencions del Grup Municipal del PP

s’acorda aprovar els següents punts:

“2n. Celebrar l’admissió a tràmit per part de la Mesa del Parlament de la ILP sobre la Renda

Garantida de Ciutadania (RGC) per tal de possibilitar la recollida de signatures i un posterior debat i

presa en consideració en el Ple del Parlament.
.../...


4t. Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a la Comissió Promotora de la ILP i a les entitats socials del municipi.”.


Hi pots accedir des d'aquí:
Actes del ple de l'ajuntament

__________________________________________________________________________________________________

27 de Maig

 

L'ajuntament del Prat de Llobregat

dona recolzament a la ILP de Renda

Garantida

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

8 de Maig

L'ajuntament de Polinyà dóna

recolzament a la ILP de Renda

Garantida

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Ajuntament de Barcelona dona recolzament a la ILP de Renda Garantida Ciutadana

El Plenari del Consell municipal ha decidit fer una declaració institucional de recolzament a la RGC

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla