Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

 

2020-02-07 Declaracion del relator de la ONU tras su visita a España.

INFORMACIÓ I VALORACIÓ APROVACIÓ MOCIÓ ACTUALITZACIÓ IRSC,

I DE L'ESMENA A L'ARTICLE 7 DE LA LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3  LA LLARGA LLUITA PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

INFO ALIANÇA MAREES I MOVIMENTS SOCIALS
Visita del relator sobre la pobresa de l'ONU

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   31/10/2018

ACTA N º 127

 

Assisteixen a la reunió:Patrizia Manzo, Carmen Laura Marino, Juan Ramón Martín Menoyo, Mª Carmen Montserrat, Eloy Navarro, Manuel Ortiz, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència:Ramón Aguilar, Francesc Arnau, Assumpta Barbens, Pepe Bocanegra, Josep Busquets, Rosa Cañadell, Enrique Elejalde, Neus Escofet, Erika Fabregat, Nuria Ferrer, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Pilar González, Xavier Gustems, Miquel Ibarz, Nuria Lozano, Joan Llambrich, Manel Navarro, Ignacio Nieto, Joan Miquel Ortiz, Valentín Redondo, Pepe Rodado, Joanna Tejero, Albert Torras, Xan da Torre i Najat Yedri.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Breus valoracions acte homenatge Jaume Botey, i accions octubre 24

2.- Informació resposta Direcció Economia social a sol·licitud informació pública, proposta de recurs.

3.- Dictamen projecte Decret creació Comissió Govern RGC

4.- Presentació Carta al Parlament, gestions i propostes.

5.- Gestió iniciatives pendents

6.- Valoració esmena aprovada pel Parlament relativa a l'article 7, apartat e) de la llei RGC

7.- Punts d'assessorament i propers actes

 

1.- Breus valoracions acte homenatge Jaume Botey, i accions octubre 24

- S'informa de l'èxit de participació en l'acte d'homenatge a Jaume Botey, i la referència dins de la seva àmplia trajectòria social al seu paper en l'impuls a la Llei de RGC.

- Es valora positivament l'acció davant del Departament de Treball, afers socials i famílies, el 24 d'octubre al matí, així com l'acte de la tarda al Casal de Barri Pou de la Figuera, i l'articulació del suport de diverses organitzacions socials Marea Pensionista, Marea Blanca, PAH, PAC, SAD, etc., en defensa del compliment de la llei RGC i en la lluita contra la precarietat.

 

2.- Informació resposta Direcció Economia social a sol·licitud informació pública, proposta de recurs.

El passat 23 d'octubre es va rebre la Resolució i Annex a la sol·licitud d'informació pública sobre la implementació de la llei RGC registrada el 17 d'agost. La dita resolució, tot i que s'estima la sol·licitud d'informació pública, en el seu annex en resposta al punt 12 que sol·licita: Quin és el contingut de les instruccions emeses sota la responsabilitat de la Direcció d'Economia Social al personal de les oficines del SOC, OAC i OASF, així com al personal encarregat de valorar les sol·licituds i realitzar les resolucions, sobre la tramitació i resolució de la Renda garantida de Ciutadania ?, dóna com a resposta: Us comuniquem que la informació sol·licitada no està subjecta al règim de transparència.

Davant aquesta vulneració de la llei de transparència Diosdado proposa presentar un Recurs potestatiu de reposició que ha estat redactat per Sixto Gargante. Es dóna el vistiplau al Recurs.

També s'informa del document de valoració de les respostes a les 12 preguntes que figuren a l'annex de la Resolució. Aquesta valoració i les seves conclusions es difondran en els propers dies.

 

3.- Dictamen projecte Decret creació Comissió Govern RGC

Es comunica que el Dictamen sobre el projecte de decret pel qual ha estat creada la Comissió de govern de la RGC ja ha estat aprovat, quedant pendent la decisió del govern de la Generalitat d'aprovar l'esmentat Decret i la seva posterior publicació oficial.

Aquest Dictamen es pot consultar a: http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_70352418_1.pdf

 

 

4.-Presentació Carta al Parlament, gestions i propostes.

En compliment de l'acord adoptat en l'anterior reunió de la Comissió Promotora es dóna lectura a la proposta de Carta dirigida al Parlament de Catalunya, President del Parlament i grups parlamentaris. En aquesta carta després d'efectuar un relat de les diverses iniciatives empreses en defensa del compliment de la llei RGC, i realitzar una sèrie de consideracions, es sol·liciten un conjunt de mesures per implementar plenament la llei, la gran majoria d'aquestes mesures han estat acordades en anteriors reunions i iniciatives adoptades per la Comissió Promotora. S'afegeix en aquesta ocasió, el compliment d'alguns dels articles de la llei RGC relatius a l'obligació del govern de la Generalitat de presentar un informe d'aplicació i efectivitat de la llei RGC al 4t trimestre del 2018, també sobre altres aspectes de la pròpia llei.

Es valora que en aquests dies i setmanes s'entra a elaborar i negociar els pressupostos per 2019, i en la mesura que algunes de les mesures sol·licitades, com l'actualització de l'IRSC, són competència del pressupost, cal registrar aquesta Carta al Parlament el més aviat possible. Es dóna el vistiplau a la proposta del seu registre en els propers dies.

Es proposa realitzar gestions amb diversos grups parlamentaris per valorar el millor dia per fer la presentació de la Carta als mitjans de comunicació.

Manuel Ortiz proposa presentar mocions en els ajuntaments que recullin les mesures proposades a la Carta. Es rep favorablement la proposta i es planteja que en el marc de la seva localitat redactin la moció que pugui servir de model per a altres iniciatives similars.

Mº Carmen Montserrat, proposa afegir en aquestes mocions als ajuntaments compromisos concrets d'aquests en matèria informativa i de suport i col·laboració amb la posada en marxa de punts d'assessorament en les localitats.

 

5.-Gestió iniciatives pendents

Es fa un recordatori sobre les gestions en marxa relatives a l'elaboració d'un vídeo sobre la implementació de la RGC amb diversos testimonis, així com realitzar una reserva d'algun dels locals on es van fer amb anterioritat actes sobre la RGC, per poder convocar l'acte sobre balanç de la implementació de la RGC amb representants dels grups parlamentaris.

 

6.-Valoració esmena aprovada pel Parlament relativa a l'article 7, apartat e) de la llei RGC

Es proposa sol·licitar a Sixte Gargante la redacció d'una valoració de l'esmena aprovada pel Parlament de Catalunya.

 

7.-Punts d'assessorament i propers actes

Eloi informa que el passat 30 d'octubre es va realitzar una sessió formativa amb els companys de l'Assemblea de treballadors en atur que gestionaran el punt d'assessorament en Nou barris. Queda pendent fixar el local i periodicitat.

El proper 5 de novembre es farà una nova sessió formativa amb l'equip del punt d'assessorament del Prat de Llobregat.

El company Manuel Ortiz informa de les gestions per posar en marxa el punt d'assessorament a Mataró, i Juan Ramón Martín informa de la voluntat de posar en marxa un altre punt d'assessorament a Tarragona.

 Pel que fa a propers actes informatius el 8 de novembre hi haurà sengles actes a les 16 h a l'Hospitalet de Llobregat i a les 19:30 hores a la localitat del Vendrell.

 

ACORDS

 

- Presentar Recurs potestatiu de reposició contra la Resolució de 22 d'octubre de l'Adreça d'Economia social, tercer sector, cooperatives i autoempresa. Distribuir valoració de les respostes que figuren a l'annex de la resolució.

 

- Aprovar el contingut de la Carta dirigida al Parlament i registrar-la en els propers dies. Gestionar la seva presentació pública. Impulsar noves mocions als ajuntaments recollint les mesures reivindicades en aquesta Carta.

 

- Continuar les gestions sobre els acords adoptats en anteriors reunions

 

- Realitzar les gestions i sessions formatives per posar en marxa els nous punts d'assessorament.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 14 novembre 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors nº 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III).

 

Barcelona, 2 de novembre 2018

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   16/10/2018

ACTA N º 126

 

Assisteixen a la reunió:Pepe Bocanegra, Josep Busquets, Enrique Elejalde, Erika Fabregat, Miquel Ibarz, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Mª Carmen Montserrat, Eloy Navarro, Joan Miquel Ortiz, Manuel Ortiz, Valentín Redondo, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Albert Torras. Justifiquen absència: Ramón Aguilar, Francesc Arnau, Montserrat Campa, Rosa Cañadell, Neus Escofet, Nuria Ferrer, Nuria Farrús,Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante,Pilar González,Xavier Gustems, Joan Llambrich, Manel Navarro, Ignacio Nieto, Pepe Rodado, Tamara Ruiz, Joanna Tejero, Xan da Torre i Najat Yedri .

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Acte homenatge a Jaume Botey.

2.- Presentació informe sobre esborrany del reglament als grups parlamentaris.

3.- Ajornament reunió amb conseller Sr. Chakir el Homrani, i preparació reunió.

4.- Desenvolupament acció i acte informatiu musical dimecres 24 d'octubre

5.- Proposta de Carta al Parlament i preparació acte públic.

6.- Informació nous punts d'assessorament i presentació recursos contenciós administratiu. Nous actes informatius.

7.- Diversos: Informació i valoración esmena transaccioanl aprobafda al Parlament

 

1.- Acte homenatge a Jaume Botey.

Es recorda que el divendres 19 d'octubre a les 18 hores, tindrà lloc al "Casinet d'Hostafranchs" carrer Rector Triado 53, l'homenatge a Jaume Botey, membre de la Comissió Promotora constituent de la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

2.- Presentació informe sobre esborrany del reglament als grups parlamentaris.

El dimarts 16 d'octubre, a les 11 hores, va tenir lloc a la Sala 4 del Parlament de Catalunya la reunió amb els grups parlamentaris convidats i una delegació de la Comissió Promotora RGC formada per Sixto Garganté, Mª Carmen Montserrat, Enrique Elejalde i Diosdado Toledano. Van estar presents representants de tots els grups parlamentaris excepte PSC que va justificar absència i PP.

L'objectiu de la reunió va ser presentar l'informe sobre l'esborrany de reglament de la RGC elaborat pels representants de la Comissió Promotora, i que s'havia distribuït entre els grups parlamentaris amb anterioritat.

Sixto Garganté va presentar l'informe en una intervenció jurídica, sintètica i amb gran pedagogia, assenyalant que el desplegament reglamentari no pot ser contrari a la llei i que tampoc pot establir nous requisits que no eren a la llei. Entrant en detall, va assenyalar els aspectes del reglament que no estan en la llei, els que són contraris a la llei, i aquells que resulten d'un "talla i enganxa" del reglament de l'RMI, quan aquesta llei va quedar derogada explícitament en el redactat de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania.

Després de l'informe, diversos grups van expressar el seu interès i preocupació en el desenvolupament del reglament, i particularment el representant de la CUP Vidal Aragonés va felicitar l'exposició per la seva claredat i senzillesa.

Diosdado va plantejar el deure dels grups parlamentaris de defensar la llei que van aprovar per unanimitat, i evitar qualsevol vulneració per via reglamentària. També va advertir que en el cas que el Reglament definitiu contradigui la llei s'emprendran les mesures de denúncia. També va recordar als grups parlamentaris que l'IRSC (indicador de referència de la quantia de la prestació de la RGC) està congelat des de 2010, i va proposar la seva actualització en el procés d'elaboració i aprovació del proper pressupost de la Generalitat.

Al final de la reunió Sixto Garganté va recordar als representants parlamentaris la disposició addicional setena de la llei RGC, per la qual el Govern de la Generalitat ha de presentar al Parlament de Catalunya, dins del quart trimestre del 2018, un informe sobre l'aplicació i la efectivitat de la Renda garantida de Ciutadania durant els dotze primers mesos de vigència de la present llei.

 

3.- Ajornament reunió amb conseller Sr. Chakir el Homrani, i preparació reunió

Es comunica la recepció el passat 8 d'octubre d'un missatge enviat per l'administració del conseller Sr Chakir el Homrani, pel qual s'anul·la la reunió prevista amb el conseller per al divendres 19 d'octubre, justificant motius d'agenda inexcusables, i indicant es farà arribar una nova data de reunió el més aviat possible.

Es proposa ajornar a més endavant els treballs preparatoris de la reunió amb el conseller. En el cas que la nova data s'estableixi abans de la reunió de la Comissió Promotora (prevista per a 31 d'octubre), es convocaria una reunió d'urgència, almenys amb la delegació que participarà en aquesta trobada.

També es proposa adjuntar amb l'acta les propostes realitzades per Juanjo. Es recorda que en aquesta trobada el conseller ha de respondre al document que li va enviar els representants de la Comiisón Promotora.

 

4.- Desenvolupament acció i acte informatiu musical dimecres 24 d'octubre

S'informa dels treballs d'extensió i preparació de la convocatòria de concentració el proper dimecres 24 d'octubre a les 11 hores davant del Departament de Treball, assumptes socials i famílies en Carrer Sepúlveda nº 148, cantonada amb Villarroel.

També s'informa de l'acte informatiu-musical que es convoca el mateix dia a les 18 hores al Casal de barri Pou de la Figuera, carrer Sant Pere Més Baix nº 70, acte que finalitzarà a les 20 hores.

Aquestes convocatòries s'han preparat en un important treball d'extensió i confluència amb altres organitzacions socials, cíviques i polítiques. Entre elles, es destaca la Marea Pensionista, el col·lectiu està implicat en la defensa de la llei de la RGC. En aquesta confluència s'han sumat els col·lectius afectats per la precarietat, moviment d'aturats, habitatge i lloguers, etc., sumant les principals reivindicacions.

Es proposa i acorda, adherir-se com Comissió Promotora a la crida a aquestes convocatòries i mobilitzacions. Es proposa portar la pancarta a les convocatòries del dia 24 i participar activament en la seva difusió, organització i desenvolupament.

 

5.- Proposta de Carta al Parlament i preparació acte públic.

- Davant la perspectiva de l'elaboració dels nous pressupostos de la Generalitat, i de l'informe obligat del Govern de la Generalitat sobre aplicació i efectivitat de la llei RGC, es proposa incidir amb una Carta al Parlament amb un conjunt de propostes i mesures, que inclogui l'actualització de l'IRSC, la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball parcial, el compliment de les resolucions parlamentàries aprovades el 3 de maig, particularment el silenci positiu, com d'altres mesures que es considerin necessàries. Es proposa tractar el contingut de l'esborrany d'aquesta carta en la propera reunió de la Comissió Promotora.

- En relació, al treball de preparació de l'acte públic amb els representants dels grups parlamentaris per conèixer la seva valoració i balanç de la implementació de la Llei RGC, així com les seves propostes al respecte, es plantegen diversos locals de referència on es van celebrar importants actes de la RGC. S'acorda repartir responsabilitats per fer gestions per reservar el local en dates de la segona quinzena de novembre.

 

6.- Nou punt d'assessorament i agenda d'actes informatius

Els companys Eloy Navarro i Pepe Bocanegra informen de la creació d'un punt d'assessorament a l'Ateneu Bòvila a Nou Barris, i proposen una jornada formativa de l'equip que es compromet assessorar. S'estudia l'agenda per veure de concretar aquesta sessió formativa.

El company Valentí Rodó informa de les gestions per posar en marxa un punt d'assessorament a Prat de Llobregat i proposa una data per fer un acte formatiu a la seva localitat.

Diosdado Informa de la posada en marxa d'un altre punt d'assessorament a Lleida, i posa en contacte al grup promotor de Lleida amb l'equip assessor de Barcelona.

També s'informa de la disposició de companys / es de Mataró, després de l'èxit de l'acte informatiu del 11 d'octubre, a posar en marxa un nou punt d'assessorament.

S'informa dels treballs per fer una ronda d'actes informatius a Tarragona, i se sol·licita la disposició dels compas de l'equip d'assessorament per donar xerrades.

S'informa de l'acte informatiu previst el 17 d'octubre a Sentmenat.

 

7.- Diversos: Informació i valoració esmena transaccional aprovada al Parlament

S'informa, que en el si de la delegació de la Comissió Promotora que es va reunir amb els grups parlamentaris, es va realitzar una primera valoració del contingut de l'esmena transaccional entre PSC, ERC i JuntsxCat a la llei de la RGC, aprovada per unanimitat per els grups parlamentaris, observant grans diferències amb el contingut de l'esmena inicial del PSC, i fent una valoració molt crítica del contingut d'aquesta esmena transaccional.

 

ACORDS

- Difondre i preparar els actes previstos per al 24 d'octubre.

- Preparar Carta al Parlament de Catalunya

- Concretar reserva de local per a acte informatiu i de debat sobre el balanç del compliment de la llei, convidant representants dels grups parlamentaris.

- Continuar les gestions per posar en marxa els nous punts d'assessorament.

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 31 octubre 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors nº 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III).

 

Barcelona, 19 octubre 2018

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   03/10/2018

ACTA N º 125

 

Assisteixen a la reunió:Ramón Aguilar, Josep Busquets, Enrique Elejalde, Erika Fabregat, Nuria Ferrer, Pilar González, Miquel Ibarz, Konstantin Khorenko, Patrizia Manzo, Mª Carmen Montserrat, Manel Navarro, Ignacio Nieto, Joan Miquel Ortiz, Manuel Ortiz, Valentín Redondo, Diosdado Toledano i Najat Yedri. Justifiquen absència:Francesc Arnau, Montserrat Campa, Rosa Cañadell, Neus Escofet, Nuria Farrús, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Xavier Gustems, Nuria Lozano, Joan Llambrich, Judith Paris, María del Carmen Penella, Pepe Rodado, Tamara Ruiz, Juanjo Salbia, Joanna Tejero, Santiago Torras i Xan da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Reconeixement grup d'interès. Resolució ajornament sol·licitud informació llei transparència.

2.- Roda entrevistes amb grups parlamentaris i participació en assemblea de la PAH de Barcelona

3.- Informe sobre l'esborrany del reglament de la llei RGC.

4.- Previsió reunió amb conseller Sr. Chakir el Homrani proper 19 d'octubre

5.- Propostes d'iniciatives

6.- Nou punt d'assessorament i agenda d'actes informatius

 

1.-Reconeixement grup d'interès. Resolució ajornament sol·licitud informació llei transparència.

- Amb data 1 d'octubre s'ha rebut la resolució signada pel director general de Dret i Entitats Jurídiques Sr. Xavier Bernadí i Gil, pel qual s'inscriu i classifica la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania en el Registre de grups de interès de Catalunya. D'aquesta manera es compleix la indicació de la secretaria del conseller de Treball, assumptes socials i famílies, per tal de facilitar les trobades.

- Recentment s'ha rebut la Resolució de la Direcció d'Economia Social del Departament de treball (datada el 28 de setembre) en el qual es comunica l'ampliació de quinze dies, sobre el termini normatiu d'un mes, per respondre a la sol·licitud d'informació realitzat a través de la Llei de transparència. Per tant, la resposta a la sol·licitud s'ha d'efectuar com a màxim el 15 d'octubre.

 

2.-Roda entrevistes amb grups parlamentaris

- En compliment de l'acord de la reunió anterior es va iniciar la roda de contactes amb els grups parlamentaris el passat dimecres 26 de setembre amb representants de la CUP, Ciutadans i Catalunya en Comú-Podem. Està prevista una reunió amb el representant del PSC el proper 9 d'octubre, i es faran gestions per entrevistar-se amb la resta en els propers dies.

En aquestes trobades es va facilitar a tots ells informació sobre els problemes que segueixen observant-se en la implementació de la llei, un cop ha transcorregut el període de més de 100 dies des de la presa de possessió del nou govern de la Generalitat. Es van valorar diverses iniciatives parlamentàries per a la defensa del ple compliment de la llei. També es va informar de la situació de l'esborrany del reglament de la llei i es va proposar una data de trobada amb tots els grups parlamentaris per presentar-los l'informe que s'ha elaborat per membres de la Comissió Promotora. Aquesta data es va concretar per al dimarts 16 d'octubre, a les 11 hores en seu parlamentària.

- El passat dilluns 1 d'octubre convidats per membres de la PAH de Barcelona, ​​es va assistir a la seva assemblea general i es va prendre la paraula per agrair el compromís de suport expressat per la PAH a la Comissió Promotora de la RGC, i tot seguit informar de els greus incompliments de la llei observats, i proposant enfortir la col·laboració en pròximes iniciatives en defensa del dret a la RGC. Després de les mostres unànimes de simpatia i suport rebudes, es va atendre la situació de dues persones sol·licitants de la RGC i se'ls va assessorar sobre com procedir. Un d'aquests casos és una persona sense sostre, que va sol·licitar la prestació al setembre de l'any passat, i li ha estat denegada fora de termini, quan aquesta persona no disposa d'ingressos i reuneix els requisits per obtenir la prestació.

 

3.-Informe sobre l'esborrany del reglament de la llei RGC

Es presenta l'Informe sobre l'esborrany del reglament, actualitzat amb les noves informacions resultants del principi d'acord assolit en el marc de la "Comissió de govern" de la llei RGC, i que va ser publicat el passat 28 de setembre.

Aquest informe, subscrit per Sixto Garganté i Diosdado Toledano, fa una anàlisi detallada de l'esborrany de reglament, i exposa les consideracions sobre el seu contingut, tant de reconeixement positiu en alguns casos, com d'aquells desenvolupaments de l'esborrany de reglament que són contraris a la llei.

En gran mesura, diversos aspectes negatius de l'esborrany van ser tractats en anteriors reunions. Es proposa donar el vistiplau a l'informe i es convida a participar a la delegació que es reunirà amb els grups parlamentaris el proper dimarts 16 d'octubre a les 11 hores. Aquesta delegació estarà formada per Sixto Garganté (que efectuarà l'exposició de l'informe) i per Enric Elejalde, Núria Ferrer, Maria del Carmen Montserrat i Diosdado Toledano.

Es proposa difondre l'informe sobre l'esborrany del reglament entre les entitats i persones que donen suport a la Comissió Promotora, grups parlamentaris, ajuntaments solidaris i mitjans de comunicació.

 

4.-Previsió reunió amb conseller Sr. Chakir el Homrani proper 19 d'octubre

Es proposa formar la delegació que participarà en la trobada amb el conseller de Treball, afers socials i famílies el divendres 19 d'octubre, a les 9:30 hores del matí al local del Departament en Carrer Sepúlveda nº 148 (cantonada carrer Villarroel) . Aquesta delegació estarà composta, de moment, per Ramón Franquesa, Maria del Carme Montserrat, Miquel Ibarz, Juanjo Salbia, Najat Yedri i Diosdado Toledano.

Es proposa preparar la trobada amb el conseller Sr Chakir el Homrani en la pròxima reunió de la comissió promotora prevista per al 16 d'octubre a les 17 hores al local de FAVB.

 

5.-Propostes d'iniciatives

Es proposa continuar les gestions per realitzar el vídeo, pendent de la disponibilitat de la professional d'imatge companya Judith.

Es proposa organitzar un acte informatiu i debat sobre la situació i balanç de la implementació de la llei de la RGC, convidant a representants dels diversos grups parlamentaris.

Es proposa convocar una concentració reivindicativa el dimecres 24 d'octubre a les 11 hores davant del Departament de Treball en Carrer Sepúlveda 148, on es farà entrega d'un plec reivindicatiu. Es proposa que en aquesta concentració participin diverses entitats i moviments socials. Aquesta concentració duraria fins a les 12:30 hores.

Es proposa actualitzar la carta signada per entitats i persones en suport del ple compliment de la llei RGC.

Davant la petició de models de mocions pel company del Prat es difondran per prosseguir les iniciatives davant ajuntaments.

 

6.-Nou punt d'assessorament i agenda d'actes informatius

- El company Valentí Redondo de Prat de Llobregat informa de la posada en marxa d'un punt d'assessorament en la localitat. Quant tinguin el local i fixat la data i horari d'assessorament ho comunicaran per a la seva difusió. A Mataró i comarca del Maresme s'està treballant per posar en marxa un altre punt de suport.

Agenda d'actes:

- 11 d'octubre Acte informatiu a Mataró-Maresme

- 17 d'octubre, acte informatiu a Sentmenat

- 16 d'Novembre Nou acte informatiu a Mataró

 

ACORDS

- Donar el vistiplau a l'informe sobre l'esborrany del reglament de la llei, difondre-ho per la llista de distribució, i presentar-lo davant els grups parlamentaris el proper dimarts 16 d'octubre.

- Preparar reunió amb el conseller Sr. Chakir el Homrani

- Convocar una concentració reivindicativa el dimecres 24 d'octubre a les 11 hores en suport del ple compliment de la RGC, al costat d'altres entitats, i registrar plec de reivindicacions, davant el local del Departament de Treball en Carrer Sepúlveda nº 148

- Preparar acte informatiu i de debat sobre el balanç del compliment de la llei, convidant representants dels grups parlamentaris.

- Prosseguir les gestions per implementar aquelles iniciatives anteriorment acordades.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimarts 16 octubre 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors nº 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III).

 

Barcelona, 4 octubre 2018

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   19/09/2018

ACTA N º 124

 

Assisteixen a la reunió:Montserrat Campa, Enrique García, Xavier Gustems, Miquel Ibarz, Montserrat Linares, Joan Llambrich, Patrizia Manzo, Mª Carmen Montserrat, Judith Paris, María del Carmen Penella, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano iNajat Yedri. Justifiquen absència:Ramón Aguilar, Francesc Arnau, Josep Busquets, Erika Fabregat, Nuria Ferrer, Pilar González, Rosa Cañadell, Enrique Elejalde, Neus Escofet, Nuria Farrús, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Juan Carlos Larrañaga, Nuria Lozano, Manel Navarro, Joan Miquel Ortiz, Pepe Rodado, Tamara Ruiz, Joanna Tejero, Santiago Torras, Xan da Torre i Andrés Zamora.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Acte commemoratiu de Jaume Botey

2.- Informació entrevistes amb mitjans de comunicació

3.- Gestions: Grup d'interès, sol·licitud informació, recollida guies, aportacions esborrany reglament

4.- Reunió amb advocat Miguel Arenas. Resolucions d'extinció i suspensió prestació RGC

5.- Millora de la web

6.- Perspectives de mobilització. Suport PAH de Barcelona

 

1.-Acte commemoratiu de Jaume Botey

S'informa de la preparació d'un acte d'homenatge al company Jaume Botey. Aquest homenatge serà el 19 d'octubre a les 18 hores a cotxeres de Sants. Es proposa i acorda adherir la Comissió Promotora a l'homenatge i record.

 

2.-Informació entrevistes amb mitjans de comunicació

S'informa dels contactes i entrevistes amb diversos mitjans de comunicació el passat 14 de setembre, dia que el conseller Sr Chakir el Homrani va celebrar roda de premsa.

A les entrevistes van assistir per la Comissió Promotora Diosdado Toledano, i una persona afectada per una resolució negativa Najat Yedri. Les entrevistes es van produir amb TVE, El Periódico, La Jornada i Cadena Ser.

Transcripcions de TVE, el Periódico i Cadena Ser s'han reenviat per diversos canals.

TVE: Només tenim el vídeo del programa no el link

El Periódico: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180914/solicitante-renta-garantizada-ciudadania-lleva-meses-esperando-prestacion-7034869

Cadena Ser: http://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_elbalco_20180914_190000_200000/?ssm=whatsapp

Davant la Nota de premsa de la conselleria sobre la roda de premsa, amb un titular confús que barreja RGC amb complement de RGC. Veure: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/actualitat/nota-premsa/?id=307238

Nota que ha donat lloc a informacions confuses o errònies per alguns mitjans de comunicació, es proposa tornar a enviar el document informatiu en pdf que el mateix Departament de Treball, Afers Socials i famílies té a la seva web:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/06pobresa_i_inclusio_social/RendaGarantidaCiutadania/nou/destacats_laterals/Principals_dades_implementacio_RGC.pdf

 

3.-Gestions: Grup d'interès, sol·licitud informació, recollida guies informatives, aportacions esborrany reglament

S'informa que el dilluns 17 de setembre es va enviar el formulari de sol·licitud de reconeixement com a grup d'interès de la Comissió Promotora de la RGC davant l'administració pública de la Generalitat. Reconeixement que tenim registrat al Parlament de Catalunya.

També s'informa que ha transcorregut mes d'un mes des que es va registrar la sol·licitud d'informació al Departament de Treball per la via de la llei de transparència, sense haver rebut resposta. Es faran gestions per saber el termini que disposa l'ens requerit per respondre a la sol·licitud, i en funció de les dades emprendre les mesures que poguessin correspondre.

S'han recollit les caixes amb l'edició de les noves guies informatives de la RGC (1200 exemplars) i s'han dipositat en diversos locals. Una part es distribuirà el més aviat possible entre els punts d'assessorament per facilitar la informació a les persones afectades, així com a les entitats que col·laboren en la dita assessorament.

El document d'aportacions a l'esborrany del reglament, possiblement, estarà disponible a mitjans de la setmana que ve.

 

4.-Reunió amb advocat Miguel Arenas. Resolucions d'extinció i suspensió prestació RGC

S'informa que el divendres 21 de setembre, a primera hora, tindrà lloc la reunió de consulta amb l'advocat del col·lectiu Ronda Sr Miguel Arenas. En aquesta consulta es plantejarà les vies legals per reclamar, fer recursos, davant el nombre creixent de resolucions que suspenen o extingeixen de manera injusta la prestació de RGC a persones o famílies que percebien anteriorment la RMI.

També es plantejarà altres aspectes de procediment de l'administració que no garanteixen el dret a la informació i la defensa.

Es proposa que a la reunió també vagi Miguel Ibarz per tractar altres aspectes, així com diverses persones afectades en situació d'emergència.

 

5.-Millora del web

Mª Carmen Montserrat presenta una memòria d'anàlisi i conclusions sobre l'estructura del web https://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/, i proposa una sèrie d'objectius i fases per millorar el web.

Després d'una ronda d'intervencions, es reconeix la feina feta i es dóna el vistiplau a les millores proposades. Es planteja que siguin ben accessibles els diferents models de reclamació i recursos, i aquella informació a la que es doni prioritat en cada moment.

Es proposa fer gestions per ampliar la capacitat de memòria de la web.

 

6.-Perspectives de mobilització. Suport PAH de Barcelona

S'informa de la participació en la jornada 10 anys de crisi, reprenguem el control de finances, on s'ha exposat i denunciat els greus problemes d'incompliment de la llei de la RGC, així com la proposta d'articular i estendre la defensa del compliment ple del dret a la RGC. Semblants iniciatives i propostes s'estan cursant cap a altres entitats i plataformes de mobilització social.

Sobre això, la companya Najat, activista de la PAH de Barcelona, ​​comunica el suport de la PAH de Barcelona al treball de la Comissió Promotora de la RGC i transmet una invitació perquè s'informi amb detall a la PAH.

En el mateix sentit, Enrique García comunica el suport del Casal de Barri Prosperitat de Nou Barris.

Es valora que s'ha superat el període de "100 dies" després de la presa de possessió del nou govern de la Generalitat i del conseller de treball, assumptes socials i famílies Sr Chakir el Homrani, sense que hi hagi hagut una rectificació apreciable sobre la implementació de la llei de la RGC.

L'acumulació de resolucions de denegació i desistiments injustes i falses continua, igual passa amb els silencis positius que no es compleixen, al que cal afegir un nombre creixent de resolucions de suspensió i extinció que afecten persones beneficiàries d'RGC procedents de l'antic PIRMI.

Davant d'aquesta situació es proposen diverses iniciatives: realitzar una nova ronda davant els grups parlamentaris per informar de la situació i impulsar la plena implementació de la llei, realitzar un vídeo amb persones afectades i altres ens implicats, promoure una carta de denúncia i exigència amb entitats i persones representatives, aportar més documentació al Síndic de Greuges de Catalunya, rellançar la proposta d'una auditoria independent sobre la gestió de la RGC pel Departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat, preparar iniciatives de protesta i reivindicació triant el moment més oportú i efectiu.

També es va valorar les dificultats d'informació i defensa dels drets de les persones que sol·liciten la RGC, o que ja van obtenir la prestació i se'ls suspèn o s'extingeix. I la necessitat d'aconseguir procediments administratius més garantistes.

 

ACORDS

- Presentar document aportacions a l'esborrany del reglament quan estigui finalitzat.

- Preparar un vídeo sobre la situació incompliments RGC

- Prosseguir la campanya per sumar compromisos per defensar la RGC entre entitats socials i plataformes, proposant aquest objectiu en les pròximes mobilitzacions socials.

- Fer una nova ronda amb els grups parlamentaris i tornar a realitzar gestions amb el Síndic de Greuges

- Preparar carta de denúncia dels incompliments de la llei RGC signat per persones representatives de diversos àmbits.

- Preparar noves iniciatives en defensa del compliment de la llei

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 3 octubre 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors nº 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III).

 

Barcelona, 20 setembre 2018

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   05/09/2018

ACTA N º 123

 

Assisteixen a la reunióJosep Busquets, Erika Fabregat, Nuria Ferrer, Pilar González, Patrizia Manzo, Pepe Rodado, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Andrés Zamora. Justifiquen absència: Ramón Aguilar, Francesc Arnau, Rosa Cañadell, Enrique Elejalde, Neus Escofet, Nuria Farrús, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Miquel Ibarz, Juan Carlos Larrañaga, Nuria Lozano, Mª Carmen Montserrat, Manel Navarro, Joan Miquel Ortiz, Carlos Rodríguez, Tamara Ruiz, Roberto Salas, Alberto Samidey, Joanna Tejero, Santiago Torras i Xan da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió amb el conseller Sr. Chakir el Homrani

2.- Informació gestions realitzades i noves mocions de suport

3.- Informació punts d'assessorament (Terrassa)

4.- Nova edició guies RGC

5.- Perspectives

 

1.-Informació reunió amb el conseller Sr. Chakir el Homrani

Diosdado informa de la reunió que va tenir lloc amb el conseller de Treball, assumptes socials i famílies el 26 de juliol. D'aquesta reunió es va emetre un comunicat que s'adjuntarà de nou amb l'acta.

Sobre la petició del Sr. Chakir d'enviar-li un document amb la relació de problemes observats i les propostes i mesures que demana la Comissió Promotora, es presenta un esborrany del document per recollir aportacions. Es plantegen alguna aportació en l'apartat de suspensions de la RGC.

D'altra banda, s'informa sobre la situació de l'esborrany del reglament i es comenten diverses iniciatives possibles. Respecte de l'actualització de les prestacions de la RGC el 15 de setembre de 2018, es proposa difondre les quantitats de referència que figuren a la taula de la RGC.

 

2.-Informació gestions realitzades i noves resolucions de suport

S'informa de la presentació per Juanjo de la resposta del Departament de Treball a una sol·licitud per la via de la llei de transparència sobre la quantitat de beneficiaris de RGC entre setembre 2017 i juny 2018, així com dels imports econòmics. S'observa una important diferència entre els anuncis pressupostari i les quantitats abonades. S'adjuntarà amb l'acta aquesta resposta.

També s'informa de la presentació d'una nova sol·licitud a través de la llei de transparència el 17 d'agost, la resposta encara està pendent. S'adjunta amb l'acta el qüestionari registrat d'aquesta sol·licitud.

S'informa que la conselleria de Treball, assumptes socials i famílies ha sol·licitat a la Comissió Promotora que es registri com a grup d'interès davant l'administració de la Generalitat per poder gestionar les reunions amb el conseller Sr. Chakir. A la nostra precisió que ja estem reconeguts com a grup d'interès pel Parlament de Catalunya, se'ns ha contestat que es tracta d'un àmbit diferent. Es proposa, cursar el registre com a grup d'interès davant l'administració de la Generalitat.

S'informa que dos nous ajuntaments, Vic i Sènia, han acordat mocions de suport a la RGC.

Juanjo informa de les gestions amb Ester Ruiz cap de secció de serveis socials bàsics de Sabadell.

 

3.-Informació punts d'assessorament (Terrassa)

Després del mes d'agost reprèn els treballs el punt d'assessorament de Barcelona ciutat, cada dijous a partir de les 17 hores al local de FAVB en carrer Obradors 8-10.

Es continuen les gestions per posar en marxa nous punts d'assessorament.

Els companys/es del punt d'assessorament a Terrassa informen que en les últimes cites per assessorar han assistit desenes de persones per presentar reclamacions o recursos davant denegacions injustes, silencis positius incomplerts, etc.

Com a conseqüència d'aquesta demanda d'assessoria han decidit ampliar els dies i horaris per a assessorar.

El punt d'assessorament de Terrassa és els dimecres i dijous de cada setmana de 15 hores a 19 hores, en carrer Jacint Elies nº 27.

També informen què després de les gestions realitzades, presentació de recursos, etc., han obtingut respostes positives en una desena de casos.

Denuncien que els està arribant persones que tenien la RMI i que van passar a la RGC i que en els últims temps es la suspenen o extingeixen sense que hagin canviat les circumstàncies de quan percebien la RMI, també en casos de famílies que comparteixen la mateixa llar, etc.

Exposen que s'obren nous interrogants sobre l'aplicació de la RGC després de la posada en marxa pel govern de l'estat d'una nova prestació en substitució de l'anterior PAE (pendent rebre informació), de la modificació del subsidi a majors de 55 anys després de sentència del tribunal constitucional del passat 7 de juny (recuperant situació anterior a les modificacions realitzades pel govern del PP) i l'anunci de la recuperació del subsidi a partir dels 52 anys.

També se sol·licita informació als advocats sobre els procediments legals en cas de suspensions o extincions injustes.

 

4.-Nova edició guies RGC

S'informa que ja estan impreses i abonades les 2.200 noves guies de RGC. Queden per recollir-les Juanjo i Diosdado. S'emmagatzemaran en diversos llocs, entre ells el local de la FAVB, als que es consulta i confirmen la seva disposició per guardar-les. Es proposarà als diversos punts d'assessorament que tinguin dipòsits de guies per facilitar-les a les persones que busquen assessorament.

 

5.-Perspectives

A l'espera de la informació sol·licitada per la llei de transparència, i en especial a la resposta del conseller Sr. Chakir el Homrani al document que se li envia, s'estudiaran noves iniciatives per exigir el ple compliment de la RGC.

Es recorda que els tres primers mesos o 100 primers dies de marge al govern de la Generalitat finalitzen al setembre.

 

ACORDS

- Enviar i registrar document per al Conseller Sr. Chakir el Homrani. Elaborar Aportacions a l'esborrany de reglament. Recollir guies editades.

- Aclarir amb advocats el tipus de reclamació o recurs davant la suspensió o extinció injusta de RGC.

- Difondre la informació sobre les quantitats per a l’actualització de les Prestacions a partir del 2018.09.15.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 19 setembre 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors nº 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III).

 

Barcelona, 5 setembre 2018

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assessorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Joomla templates by a4joomla