Video 01 rueda de prensa delante Parlament 24 de abril 2018 por la defensa de la ley Renta Garantizada Ciudadania:

 

https://www.youtube.com/watch?v=4TnFQESYPAg&feature=em-share_video_user

 

Video 1 rueda de prensa delante Parlament 24 de abril 2018 por la defensa de la ley Renta Garantizada Ciudadania:

 

https://www.youtube.com/watch?v=l9xUVikPf6M&feature=em-share_video_user

 

Video 2 rueda de prensa delante Parlament 24 de abril 2018 por la defensa de la Ley Renta Garantizada Ciudadania:

 

https://www.youtube.com/watch?v=fAnKn2-IKfU&feature=em-share_video_user

 

Comisión Promotora Renta Garantizada Ciudadanía

 

A las 12 horas de hoy martes 24 de abril, delante de la entrada del Parlament de Catalunya ha tenido lugar la rueda de prensa convocada por la Asamblea de entidades que exigen el pleno cumplimiento de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía. 

 

Tras agradecer el representante de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía la presencia de representantes de las entidades y grupos parlamentarios presentes ha informado sobre la situación general de los incumplimientos de la ley por el Departament de Treball, afers socials i families de la Generalitat de Catalunya. También ha descrito las principales iniciativas para exigir la información pública de los datos sobre el número de resoluciones efectuadas, solicitudes aprobadas y denegadas, así como principales causas de denegación (información que se niega a hacer pública el Departament de Treball…), la solicitud de intervención al Sindic de Greuges, y ha agradecido el apoyo de la Marea Blanca y marea Pensionistas en sus recientes movilizaciones, así como el apoyo en defensa del cumplimiento de  la ley a través de mociones de los ayuntamientos de Badía del Vallés, Martorell, Castellbisbal, Arboç, Palau-Solitá i Plegamans, Blanes, Montornés del Vallés, y Diputación de Barcelona. También ha informado sobre la jurisprudencia en Tribunal Supremo sobre el silencio positivo, favorable a las demandas en preparación.

 

A continuación Núria Farrús de USO, Makechu del MDD, y Salima de Marea Blanca han dado lectura a mensajes de personas que han solicitado la RGC donde expresan su indignación y desesperanza

 

Juanjo Salbia ha informado de los puntos de asesoramiento para las personas solicitantes que han recibido resoluciones denegatorias injustas o silencio positivo incumplido.

 

Finalmente Rosa Cañadell y Toni Barbarà han dado lectura al documento de peticiones firmado por numerosas entidades y alcaldesas de Barcelona, santa Coloma Gramenet. Sant Boi Llobregat y el alcalde de Montornés. 

 

Tras responder a las preguntas de los medios de comunicación, una delegación formada por Diosdado Toledano, Nuria Lozano y Juanjo Salbia han entrado en el Parlament donde han registrado el documento de peticiones dirigido al President del Parlament y a la totalidad de grupos y subgrupos parlamentarios.

 

El documento presentado a registro se mantiene abierto a nuevas adhesiones.

 

Se adjunta registro documento dirigido al President del Parlament en formato PDF y las primeras fotos. 

 

Conforme vayamos recibiendo fotos y videos realizados enviaremos una próxima selección.

 

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía

CARTA PÚBLICA 

ELS DRETS ES DEFENSEN: PEL PLE COMPLIMENT DE LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 

El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) en el ple de 12 de juliol de 2017. 

La Iniciativa Legislatura Popular que va promoure aquesta llei, després de recollir més de 121.000 signatures, obtenir el suport de 72 entitats socials, cíviques i polítiques, l'aprovació de 52 mocions dels ajuntaments representatius de les principals ciutats de Catalunya, i després d'innombrables esforços i mobilitzacions al llarg de sis anys, havia complert l'objectiu: Garantir un dret elemental per a tota la ciutadania de Catalunya, un gran pas per aconseguir la cohesió social, un dret fonamental per a totes les persones i famílies en situació de vulnerabilitat reconegut en l'artº 24.3 de l'Estatut d'Autonomia. 

En la primera fase d'implementació de la llei a partir de 15 de setembre de 2017 totes les persones i famílies que percebien l'anomenat PIRMI van passar automàticament a beneficiar-se de la RGC, i els qui percebien complements de pensions no contributives van tenir un increment del complement fins a arribar al llindar de la RGC establert per 2017. 

En la següent fase, la gestió de les noves sol·licituds de prestació de la RGC amb més de 75.000 cites prèvies fins a febrer de 2018 ha donat lloc a greus incompliments pel Departament de Treball, afers socials i families. en l'aplicació de la Llei de la RGC. Destaquem els principals incompliments: 

- S'incompleix el silenci positiu que estableix la llei, pel qual es considera estimada la sol·licitud d'RGC, si transcorregut el termini que té l'administració per comunicar la resolución, aquesta no l'ha efectuat. 

- S'abusa del requeriment -novament- de les dades a les persones sol·licitants en dates properes al límit del termini administratiu, per després d'aquest termini denegar la RGC, sense reconèixer que aquestes persones van presentar la documentació sol·licitada, i sense tenir en compte la data de recepció per la persona de la notificació del requeriment. 

- Es comuniquen nombroses resolucions denegatòria injustes de la RGC, o que no concreten les causes de la denegació, generant indefensió a les persones sol·licitants. 

- Els ens gestors de les diverses sol·licituds no comuniquen adequadament de la situació de la tramitació o resolució de l'expedient a les persones sol·licitants, tampoc generant indefensió. 

- Els responsables del Departament de Treball, affers socials, i families, es neguen a donar la informació pública sobre les resolucions efectuades fins a la data, el nombre de resolucions aprovades i denegades, així com les principals causes de denegació. Amb aquesta pràctica 

opaca vulneren la llei de Transparència de la Generalitat, negant aquesta informació als grups parlamentaris, i generant evident indefensió. 

Davant la gravetat de l'incompliment de la llei de la RGC les entitats sotasignants hem registrat la següent petició al Parlament de Catalunya i al conjunt de grups parlamentaris: 

1.- Adoptar totes les mesures necessàries per fer complir plenament la llei de la RGC, l'abonament immediat de les sol·licituds que tenen silenci positiu, la realització d'una auditoria independent sobre les normes i procediments utilitzats pel Departament de Treball, afers socials i families en aquesta gestió, i la revisió general de les sol·licituds denegades amb normes i procediments respectuosos amb el contingut de la llei RGC. 

2.- Exigir al futur govern de la Generalitat el ple compliment de la Llei de la RGC, així com l'adopció dels necessaris canvis en la gestió del Departament de Treball, afers socials i families. 

A més, les entitats sotasignants ens sumem a la sol·licitud d'intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya cursada per la Comissió Promotora de la RGC. 

Fem una crida a la ciutadania a estar alerta i mobilitzar-se en defensa del compliment de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania, i evitar l'enorme dolor social que pateixen les persones i famílies en situació de vulnerabilitat a qui es nega injustament el dret a la RGC. 

Barcelona, 18 abril de 2018 

Entitats signants (primers signants provisional): 

Comissió Promotora Renda garantida de Ciutadanía; Assemblea treballadors/es en atur de Barcelona, Coordinadora Assemblees treballadors/es en atur de Catalunya, Colectivo parados + 50 Terrassa, Associació erradicar la pobresa, AVV Parc Torre Roja, AVV Clot Camp de l’Arpa, CONFAVC, FAVB, FAV Viladecans, Front Cívic de Catalunya, Marea Blanca, Marea Blanca-Selva Maresme, Marea Pensionista, Marea de Mareas, Marxa Mundial dones, PADC, Pastoral Obrera de Catalunya, PEJUCAT, Sopa de Pedres-Grup Lluita contra la pobresa, Xarxa Socialisme 21; IAC, USOC, USTEC; PODEM Catalunya…..

 

A la reunió de l’Assemblea d’entitats que es van comprometre a defensar la plena implementació de la llei de la Renda Garantida de ciutadania, es va acordar per unanimitat les següents iniciatives:

1.- Registrar al Parlament de Catalunya un document on se sol·liciten actuacions en defensa del compliment de la llei de la RGC. Aquest document estarà signat per les entitats cíviques, socials i polítiques, a més de personalitats de l'àmbit municipal i ciutadà.

Aquest document es registrarà al Parlament el proper dimarts 24 d'abril després de realitzar una roda de premsa a l'entrada del Parlament a les 11:30 hores del matí.

2.- Publicar i distribuir a continuació el document signat per les entitats en versió Carta pública on s'afegeixen suport sol·licitud intervenció Síndic de Greuges i crida mobilització ciutadana en defensa del compliment de la llei RGC

3.- Crear les condicions per impulsar accions de la ciutadania en defensa de la RGC

Enviem aquests documents a les diverses entitats que es van comprometre a defensar la llei perquè pugueu comunicar la seva signatura de suport. El primer termini per comunicar aquesta signatura es tancarà el dilluns 23 d'abril a les 14 hores, per a poder presentar-se al registre. Les entitats que signin queden convidades automàticament a la roda de premsa del dimarts 24 d'abril davant del Parlament. Les entitats, que no hagin pogut signar abans del termini indicat, podran fer-ho a continuació i el document serà actualitzat a continuació.

La comunicació de la signatura en ambdós documents, de registre al Parlament i carta pública ha de ser enviat al següent e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Reunión Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía 11/04/2018

ACTA Nº 115

 

Asisten a la reunión: Antonio Bravo, Enrique Elejalde, Ramón Franquesa, Miquel Ibarz, Laura Marino, Patrizia Manzo, Mª Carmen Montserrat, Manel Navarro, Joan Miquel Ortiz, J.Ll. Sabaté, Roberto Salas, Juanjo Salbia, Alberto Samidey y Diosdado Toledano. Justifican ausencia: Assumpta Barbens, Francesc Arnau, Daniel Bejar, Judit Borrell, Enriqueta Duran, Neus Escofet, Erika Fabregat, Nuria Farrús,Antoni Ferret, Sixte Gargante,Carlos Gómez, Nuria Lozano, Montserrat Rosaura, Tamara Ruiz, Santiago Torras y Xan Da Torre.

 

Propuesta de Orden del día:

1.- Información reunión con grupos parlamentarios 9 de abril

2.- Presentación solicitud de intervención al Síndic de Greuges de Catalunya

3.- Reunión con el equipo de abogados que asesora a la Comisión Promotora

4.- Información puntos de asesoramiento personas que han solicitado la RGC y propuestas

5.- Registro solicitud información en aplicación de la ley de transparencia

6.- Convocatoria Asamblea de entidades firmantes certificado reconocimiento y compromiso

7.- Situación y propuestas

8.- Agenda actos informativos

 

1.- Información reunión con grupos parlamentarios 9 de abril

El lunes 9 de abril a las 10 h. en la Sala 3 del Parlament se reunió una delegación de la Comisión Promotora formada por Diosdado Toledano, Juanjo Salbia, Carlos Gómez y José Corvo, con representaciones de los grupos parlamentarios de Ciutadans, Junts per Catalunya, PSC, Catalunya en Comú-Podem y la CUP. No asistieron ERC y PP.

Esta reunión era la segunda parte del encuentro que se inició el pasado 21 de marzo, y que estaba prevista celebrarse el pasado 4 de abril. La convocatoria el mismo 4 de abril por el Departament de Treball, afers socials i families a las entidades que pueden formar parte de la futura Comisión de gobierno de la ley, motivó el aplazamiento de la reunión con los grupos parlamentarios al 9 de abril.

Ante la ausencia de información de los resultados de la reunión del 4 de abril, como consecuencia de la exigencia por el Departament de Treball de “confidencialidad” a las entidades participantes en dicha reunión, y siendo conocedores que el viernes 6 de abril los responsables del Departament de Treball se reunieron con los grupos parlamentarios, negándoles también los datos globales sobre número de expedientes de solicitud resueltos, el número de resoluciones estimadas y denegadas, su clasificación por RGC o complementos de pensiones no contributivas, etc., así como las principales causas de denegación, todo lo cual fue confirmado por los grupos parlamentarios presentes en la reunión de 9 de abril, la representación de la Comisión Promotora solicitó a los grupos parlamentarios presentes las actuaciones necesarias y urgentes en defensa de los derechos de las personas solicitantes de la RGC, de información de la ciudadanía, de la Comisión Promotora que está reconocida como grupo de interés por el Parlament y de los propios grupos parlamentarios, en aplicación de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, texto de ley que fue mostrada en la reunión.

En relación a las resoluciones denegatorias que vulneran los derechos de defensa en la presentación de los recursos de alzada, por carecer de la descripción de causas para denegar, cuya prueba fue distribuida a los grupos parlamentarios el 21 de marzo. Los cuales informaron de la respuesta dada por los representantes del Departament de Treball, cuyos términos de ejemplo -familias que no llevaban sus hijos al colegio- demuestran un incumplimiento flagrante de la Ley de la RGC, puesto que ello no es causa que este recogida en la ley de la RGC para denegar el conjunto de prestación, y solo después de ser efectiva y en caso de haber suscrito la persona solicitante el acuerdo de plan de inserción social y laboral, podría penalizarse con la retirada del complemento de 150 euros si no se cumple el plan de inserción social que en ese caso disponga la supervisión de llevar los hijos de dicha familia al colegio. Es evidente, que nos encontramos ante una excusa inaceptable del Departament de Treball, y que en realidad dichas resoluciones sin precisar las causas concretas se utiliza para impedir el acceso a la RGC de personas solicitantes.

Por parte de la delegación de la Comisión Promotora se facilitó información a los grupos parlamentarios de la mala gestión del Departamento de Treball de la ley de la RGC, con más de 60 modificaciones de los procedimientos y normas que rigen la actuación del personal del SOC en la tramitación de la ley de la RGC, procedimientos y modificaciones de estos que, visto sus consecuencias, requieren el correspondiente estudio o auditoría para verificar su respeto del contenido de la ley RGC.

Terminó la reunión, emplazando nuevamente a los grupos parlamentarios presentes a defender la ley de la RGC, los derechos de las personas solicitantes de la RGC, y del derecho a la información y transparencia sobre los datos de interés público.

 

2.- Presentación solicitud de intervención al Síndic de Greuges de Catalunya

Ante la constatación de los graves incumplimientos de la ley de la RGC por los responsables del Departament de Treball, afers socials i families, y de la vulneración de derechos de personas y familias en situación de pobreza y extrema necesidad, una delegación de la Comisión Promotora registró una solicitud de intervención del Síndic de Greuges de Catalunya el 9 de abril, acompañándola de una primera documentación, la cual será ampliada con nuevos documentos en los próximos días.

La vía del Síndic de Greuges ya ha sido utilizada por solicitantes de la RGC ante resoluciones injustas o incumplimientos de la ley de la RGC.

 

3.- Reunión con el equipo de abogados que asesora a la Comisión Promotora

El 10 de abril un equipo de la Comisión Promotora se reunió con abogados del Colectivo Ronda para atender diversas cuestiones relativas al ejercicio del derecho de las personas solicitantes a presentar recursos de alzada, reclamaciones ante incumplimiento del silencio positivo, sobre el procedimiento posterior mediante contenciosos administrativos, acceso a la justicia gratuita, y sobre la gestión a realizar ante embargos de la RGC en las cuentas bancarias:

-       Plazos procedimiento en los recursos de alzada: Una vez recibida la notificación de la administración de resolución denegatoria por la persona solicitante de la RGC, esta dispone desde ese día de 1 mes para presentar el correspondiente recurso de alzada ante la oficina del SOC o el Departament de Treball.  Desde la fecha de registro del recurso de alzada, la administración tiene hasta tres meses para responder, en caso de respuesta negativa o de silencio administrativo tras agotarse el plazo de tres meses, la persona solicitante puede interponer el correspondiente Recurso contencioso administrativo.

-       Plazo reclamación silencio positivo:  Una vez que se ha agotado el plazo que dispone el Departament de Treball para resolver la solicitud de la prestación de la RGC, sin que haya notificado la resolución con acuse de recibo a la persona solicitante, la ley de la RGC establece en virtud del silencio positivo que dicha solicitud está estimada. Si transcurrido el tiempo que tiene la administración para abonar la prestación, se comprueba que no ha sido abonada en la cuenta bancaria de la persona solicitante, este puede presentar la correspondiente reclamación a la oficina del SOC o el Departament de Treball, solicitando el pago de la RGC, debidamente cuantificada desde la fecha que se solicitó dicha prestación (la fecha en que se solicito cita previa telefónicamente, a través de internet, o presencialmente, y de la cual se obtiene el correspondiente código o registro).

La administración tiene el plazo máximo de un mes para responder dicha reclamación. En caso de recibir respuesta denegatoria, o si transcurrido dicho plazo de un mes no hay respuesta, la persona solicitante de la RGC puede presentar el correspondiente Recurso Contencioso administrativo.

-       Acceso a Justicia gratuita: Las personas o familias solicitantes de la RGC, si cumplen los requisitos exigidos sobre ingresos inferiores al umbral del IRSC (664 euros/mes) en el caso de una sola persona o inferiores a 1071 euros/mes en el caso de una unidad familiar o de convivencia, o bien, no disponer de ningún ingreso, etc., tienen derecho a la justicia gratuita para gestionar, en este caso, los Recursos de contencioso administrativo correspondientes (modelo por denegación solicitud, o modelo por incumplimiento silencio positivo). 

Para acceder a la justicia gratuita hay que solicitarla en la oficina del Colegio de abogados asignado en función del lugar donde se reside. Para ello hay que aportar la documentación que demuestre que no se tienen ingresos o bien son inferiores al umbral del IRSC, etc. Ver Web:

 https://www.justiciagratuita.es/publico/solicitar-justicia-gratuita/

 

-       Ante embargos indebidos de la prestación de la RGC en la cuenta bancaria: La Ley de la RGC establece que esta prestación no se puede embargar. Las personas que tengan dicha prestación, en caso de comprobar su embargo en la cuenta bancaria, deben solicitar a su banco los datos de la entidad que ha efectuado el embargo; a continuación, hay que dirigirse a la sede de dicha entidad y presentar por duplicado (a efectos de obtener copia de su registro) la reclamación correspondiente indicando que la ley de la RGC establece que dicha prestación es inembargable.

Finalmente se informa que en breve ya se dispondrá de modelo de recurso de contencioso administrativo

 

4.- Información puntos de asesoramiento personas que han solicitado la RGC y propuestas

Enrique Informa de la puesta en marcha de un punto de asesoramiento en el local de la PAC de Badalona. Por su actitud colaborativa y de compromiso, Diosdado entregó el certificado de reconocimiento y compromiso a la PAC en la asamblea celebrada el pasado martes 10 de abril con una participación de más de cuarenta personas, a las que se informó de la RGC y se dio citas para su asesoramiento.

Juanjo informa del punto de asesoramiento en Calabria 66, que tuvo una primera asamblea el pasado jueves 5 de abril con una participación de más de 50 personas solicitantes de la prestación. Dicho asesoramiento proseguirá cada jueves de la semana en el local de Calabria 66 a partir de las 17 horas hasta las 19:30 horas.

Diosdado informa de la sesión formativa al personal de la oficina de prestaciones sociales del ayuntamiento de Barcelona en Calle Aragón 344, que tuvo lugar el martes 10 de abril. En dicha sesión se explicó los procedimientos y plazos para asesorar a las personas solicitantes sobre recursos de alzada ante resoluciones denegadas o reclamaciones de silencio positivo, informando también de las gestiones para presentar recursos de contencioso administrativo, como acceder a la justicia gratuita y otras informaciones de interés.

Ramón Franquesa informa del compromiso de colaboración de la Marea Pensionista para asesorar a las personas solicitantes de la RGC, en especial sobre complementos de pensiones no contributivas. Comunica la invitación a la próxima asamblea anual que celebrarán en el polideportivo de Vall d’Hebrón el próximo 5 de mayo para poder informar de los incumplimientos de la Ley de la RGC y expresa la solidaridad y apoyo de la Marea Pensionistas a la Comisión Promotora de la RGC.

Se propone organizar un Telegram para el equipo de la Comisión Promotora que se dedica a la tarea de asesoramiento a personas solicitantes de la RGC.

 

5.- Registro solicitud información en aplicación de la ley de transparencia

Diosdado informa que el miércoles 11 de abril se ha registrado en la oficina de atención a la ciudadanía de la Generalitat la solicitud de información pública al departamento de Treball, affers socials i families, sobre los datos de número de resoluciones de RGC hasta esa fecha, número de resoluciones aprobadas y denegadas, clasificadas por RGC y complementos de pensión, así como las principales causas de denegación.

 

 6.- Convocatoria Asamblea de entidades firmantes certificado reconocimiento y compromiso

Se informa de la aplicación del acuerdo adoptado en la anterior reunión de la Comisión Promotora de convocar por Carta a las entidades que en su día suscribieron el certificado de reconocimiento y compromiso, entre estos la defensa de la RGC ante amenazas o recortes.

Dicha asamblea está convocada para el miércoles 18 de abril, a las 18:30 horas en el Espai Calabria 66.

 

 

 

 

 

 

7.- Situación y propuestas

Se abre un intercambio de reflexiones y propuestas ante la situación en que se encuentra la implementación de la RGC, el contexto de ausencia de gobierno, los escenarios posibles en las próximas semanas: formación de gobierno antes del 23 de abril, formación de gobierno antes del plazo límite de 22 de mayo, no formación de gobierno y nuevas elecciones en julio.

En función del desarrollo de estos acontecimientos se propone estudiar las iniciativas de acción o movilización que resulten más eficaces para conseguir el objetivo del cumplimiento de la ley.

Las diferentes iniciativas en curso, las jurídicas con la extensión y asesoramiento sobre recursos y reclamaciones, la solicitud de intervención al Síndic de Greuges, la exigencia de transparencia y de información sobre la situación de las resoluciones, las gestiones ante el Parlament y los grupos parlamentarios, la realización de ruedas de prensa con personas afectadas por el incumplimiento de la ley, otras iniciativas que se acuerden y gestiones en las próximas semanas, han de estar acompañadas de la labor de asesoramiento a las personas afectadas, así como de las iniciativas de movilización en las calles y plazas, o de acciones simbólicas convocantes como la realización de huelgas de hambre.

Se propone redactar una hoja informativa a la ciudadanía sobre los incumplimientos de la ley, que pueda distribuirse ampliamente, y proceder a preparar la convocatoria de una asamblea afectadas por el incumplimiento de la ley con el lema “Los derechos se defienden: Por el cumplimiento de la Ley de la RGC”

 

8.- Agenda actos informativos

- Sábado 14 de abril, 11 horas, en Hospitalet Llobregat, BiBlioteca La Bóvila, c/. de la Bóvila nº 1 (Metro L5 estación Can Vidalet)

-  Martes 17 de abril, 18:30 horas en Centro Cultural Ripollet, Rambla Sant Jordi de Ripollet.

-  Martes 24 d abril, 19:00 horas en Girona, organiza Caritas de la localidad

- Miércoles 25 de abril en Nueve barrios. Por la mañana pendiente hora y local.

 

ACUERDOS

-       Proseguir gestión solicitud intervención Síndic de Greuges de Cataluña e iniciatives informativas.

-       Proseguir comunicación información útil para la presentación de recursos, reclamacions y recursos contenciosos administrativos

-       Crear Telegram para coordinación equipo asesoramiento

-       Realizar hoja denuncia incumplimiento de la ley para la ciutadania y persones solicitantes RGC

-       Preparar convocatória asamblea persones afectades por denegaciones e incumplimientos de  la ley

-       Estudiar y preparar las acciones de sensibilización y presión social.

 

Próxima reunión de la Comisión Promotora miércoles 25 abril 2018 a las 17:00 h. en local de FAVB calle Obradors 8-10 (cerca estación de metro Jaume I Línea IV o Drassanes Línea III)

 

Barcelona, 12 de abril 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa; Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nuevo email asesoramiento Renta Garantizada de Ciudadania:   Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Joomla templates by a4joomla