Comunicados  Actas  Guías  Presentación ILP  Donaciones  Vídeo  Prensa  Contactar  Gestiones CP

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

 Jueves laborables por las tardes de las 17h. a 19h. C/ Obradors, 8-10. ( <M> Drassanes L3 o Jaume I L4 ) en el local FAVB

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3

 

La garantia de Rendes

Publicat per:  Data:  29 marzo 2016 A:  Http://Revistatreball.cat/La-Garantia-De-Rendes/

A l’agost de 2011 el Govern de la Generalitat va aprovar un decret que enduria les condicions per accedir a la Renda Mínima d’Inserció i amenaçava amb la supressió de la prestació a moltes famílies, pel fet que portaven molt de temps rebent-la i hi havia “sospites” de frau. Finalment, es va demostrar que aquestes sospites eren falses i varen pagar les conseqüències molts dels perceptors de l’RMI.

 

Veient aquesta situació, al gener de 2012 el col·lectiu d’aturats, conjuntament amb moltes entitats socials i organitzacions polítiques d’esquerra, varen decidir presentar una Iniciativa Legislativa Popular per aconseguir una Renda Garantida de Ciutadania. Es van recollir més de 120.000 signatures per avalar-la. Però quatre anys després, encara no s’ha aprovat. 

I arribem així a la legislatura actual, i seguim lluitant perquè totes aquelles persones que viuen amb menys de 664 euros al mes puguin rebre una renda que els permeti viure dignament. 

Des del Govern actual, liderat per Junts pel Sí, es té la idea que la causa de la pobresa és la manca de feina i, per aquest motiu, han creat un macrodepartament a la Generalitat que uneix l’àmbit d’Ocupació, per una banda, i Benestar Social, per una altra (Treball, Afers Socials i Famílies), i no tenen en compte que molts treballadors viuen una situació de precarietat que els fa viure sota el llindar de la pobresa, situant com un dels esculls principals a l’hora de donar el seu suport a la ILP el fet que el text original no demana una contraprestació per part del perceptor de la Renda Garantida. En tot cas, sí ha d’acceptar una oferta de feina que sigui digna i tingui relació amb la seva trajectòria anterior, i si el sou a rebre no el permet viure dignament, podrà rebre‘n un complement. 

Les causes de la pobresa són múltiples, i no únicament la manca d’ocupació, com pensa el Govern de la Generalitat. Una de les principals en seria la insuficiència de rendes, que impossibilita poder cobrir les necessitats bàsiques. Un bon sistema de garantia de rendes, reconegut com un dret subjectiu, permetria no solament que la ciutadania visqués dignament, sinó que fos lliure per escollir el seu projecte de vida, el qual no hauria de basar-se únicament en tenir una feina, remunerada o no, sinó que podria fer-ho en la cura de la família, la implicació en el seu entorn a través del voluntariat o l’economia social. Una societat que garanteix a tothom que tingui unes rendes per viure dignament és una societat on la pobresa no és un cost econòmic, perquè la despesa per pal·liar les desigualtats esdevé una inversió.

Tant el Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat han d’entendre que la dignitat de les persones no pot esperar més, que no es pot ajornar fins trobar la Ítaca catalana en forma d’independència, perquè fins arribar-hi molta gent es pot quedar en el camí.

Laura Marino

http://revistatreball.cat/la-garantia-de-rendes/

 

Movimientos sociales piden la aprobación de una renta garantizada ciudadana

08/03/2016 14:02

Barcelona, 8 mar (EFE).- La Marea de Mareas y movimientos sociales de Cataluña han pedido la aprobación de la propuesta de ley de renta garantizada de ciudadanía ante el retraso en su tramitación

El conglomerado de mareas y de movimientos sociales catalanas han demandado en rueda de prensa la aprobación de sus medidas contra el paro, la pobreza energética y habitacional y en defensa de la sanidad y educación pública, que aparecen en el documento de peticiones que han registrado en el Parlament para su discusión en el Pleno de Emergencia Social de los días 9 y 10 de marzo.

El portavoz de Marea de Mareas y movimientos sociales de Cataluña, Diosdado Toledano, ha manifestado que el objetivo de todas las medidas de su documento es "acabar con la pobreza y garantizar unos servicios públicos mínimos para acabar con la emergencia social".

Los representantes de los movimientos sociales han urgido la aplicación de la ley de renta garantizada ciudadana "tras su enorme retraso" y la reducción de la semana laboral en 35 horas sin reducciones salariales en la administración pública y en las empresas de su ámbito para redistribuir el trabajo entre los parados.

La PAH ha defendido la puesta en marcha del reglamento de la segunda oportunidad que consiste en la dación en pago y la anulación de la deuda, mientras que la Alianza contra la pobreza energética ha pedido la garantía del derecho al acceso de los suministros básicos para personas en riesgo de exclusión mediante el principio de precaución que obliga a las empresas de agua, gas y electricidad a pedir un informe a los servicios sociales antes de cortarlos.

Las diferentes mareas también han apoyado la reapertura de quirófanos y plantes cerradas del sistema público sanitario, la eliminación del copago de medicamentos y la garantía de una sanidad y educación "cien por cien públicas y de calidad".

La Marea de mareas y movimientos sociales de Cataluña está compuesto por la Alianza contra la pobreza energética, la Asamblea amarilla de educación, la Marea blanca, la Marea Pensionista, la PAH y la Coordinadora de asambleas de trabajadores en paro. EFE

http://www.lavanguardia.com/vida/20160308/40293978073/movimientos-sociales-piden-la-aprobacion-de-una-renta-garantizada-ciudadana.html

 

CCOO reclama la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania


Barcelona, 11 de març de 2016

 

Secció: Economia - Laboral - Societat

Tot i valorar positivament les mesures contra la pobresa i la desigualtat aprovades pel Parlament

 

CCOO reclama la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania

 

El Parlament de Catalunya va debatre els dies 9 i 10 de març en un ple extraordinari sobre la pobresa diverses resolucions de mesures per a combatre la pobresa i la desigualtat a Catalunya. CCOO valora positivament l'aprovació de mesures importants, però lamenta la pèrdua d’una bona oportunitat per a implementar la Renda Garantida de Ciutadania com contempla l'Estatut de Catalunya del 2006 i com exigeixen les entitats i organitzacions socials a través de la ILP presentada al parlament en l'anterior legislatura.

CCOO valora positivament les mesures en temes laborals, com la derogació de la reforma laboral i per un treball digne, la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en el món laboral, la millora de la garantia juvenil, la inserció de les persones amb diversitat funcional així com el compromís d'assegurar més centres i habitatges a les dones víctimes de la violència masclista. Són positives també les mesures dirigides a la infància i l’educació, el desplegament en dos mesos del reglament de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència així com la dotació d'una consignació pressupostària per aquest desplegament, la implantació progressiva de la prestació econòmica per a la criança adreçada als infants de 0-17 anys, la recuperació durant el curs 2016-2017 dels ajuts per llibres de text, material didàctic i transport escolar, la recuperació dels projectes comunitaris i el treball educatiu de l'entorn, el suport als centres públics, la reducció de les ràtios, però sobre tot l'increment de la partida per a beques menjadors per cobrir al 100% totes les sol·licituds i durant tot l'any, tant de primària com de secundària, i fins i tot en escoles de jornades lectives compactades,  a totes les famílies amb ingressos inferiors al llindar de risc de pobresa calculat anualment per l'Idescat.

Al mateix temps CCOO valora positivament la recuperació de la Renda Mínima d'Inserció com a un dret subjectiu, l'ampliació del pressupost per garantir el 100% de cobertura i la garantia del manteniment en el programa de RMI a totes les persones que han passat els 60 mesos de permanència.  

CCOO veiem un avanç en el reconeixement de les mesures per a assegurar una sanitat pública de qualitat universal i la determinació en un termini d'un mes de l'elaboració d'un pla per a revertir les retallades. També en les mesures contra la pobresa energètica, amb un pressupost, i les propostes en  temes d'habitatge en relació al reallotjament de famílies afectades i la lluita perquè ningú es quedi sense llar, com també en l'aprovació de diversos títols socials i ambientals de transport públic a través d'una tarifació especial per a col·lectius en risc, persones en atur, persones amb risc d'exclusió social, joves i estudiants i altres col·lectius previstos en la llei 21/2015. 

Entre les mesures aprovades introdueixen per la primera vegada les ajudes a les famílies refugiades a Catalunya, la demanda al govern central de la regularització de les persones en situació administrativa irregular i la prevenció de la recaiguda en la irregularitat de moltes persones. 

No és menys important que el parlament insti al govern a prendre mesures fiscals, la implementació de noves figures i la millora de les ja existents com ara l'impost de Successions, l’Impost de Patrimoni, l’Impost ambiental i el tram autonòmic de l'IRPF. 

Malgrat aquesta sèrie de mesures positives, considerem que les resolucions queden insuficients i moltes estan relacionades amb l'aprovació del pressupost del 2016. És lamentable que el Parlament no aprovés la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania contemplada en l'Estatut de Catalunya i és la demanda prioritària de les organitzacions socials per combatre de forma eficaç i racional la pobresa i per a assegurar la dignitat i l'autonomia de les persones. També és lamentable la manca de sensibilitat de la política vers la gent gran i la no derogació del copagament per a la dependència. 

CCOO reitera la seva demanda per a l'aprovació per part del Parlament i del govern de la Renda Garantida de Ciutadania i la derogació del copagament que afecta a les persones amb dependència i diversitat funcional. 

CCOO de Catalunya exigeix l'aplicació de la resolució del Parlament que insta al govern a reiniciar els contactes amb els agents econòmics i socials per establir les bases d'un diàleg social que permeti acordar les reformes i directius per fer possible un model de desenvolupament sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment. També exigim la participació dels agents socials i econòmics en la Comissió de Seguiment dels acords aprovats pel Parlament de Catalunya.   

             

Responsable Polítiques Cohesió Social i del Món Àrab - CCOO de Catalunya

President CITE

 

http://www.ccoo.cat/noticia/199407/ccoo-reclama-la-implementacio-de-la-renda-garantida-de-ciutadania#.VuW2YscvWi4

Activistas de la “Marea de mareas” y movimientos sociales de Catalunya han presentado en rueda de prensa, a las 12:15 horas de hoy 8 de marzo, delante de la entrada principal del Parlament, el documento de peticiones registrado en el Parlament para su consideración y debate en el Pleno de emergencia social previsto para los días 9 y 10 de marzo.

Ante diversos medios de comunicación, TV3, TV1, EFE, etc., y con la presencia de representantes de los grupos parlamentarios de “Catalunya si que es pot” y de la CUP,  las personas representantes  de la Alianza de la pobreza energética, Coordinadora de asambleas de trabajadores/as en paro de Catalunya, Marea Blanca, Marea pensionista y la PAH de Barcelona han exigido la aprobación sin recortes de la propuesta de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, el cumplimiento pleno de la ley de emergencia habitacional y pobreza energética aprobada en julio de 2015,  el reparto de trabajo y de la riqueza mediante la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales sin disminuir el salario, la prohibición de las horas extras ilegales y no pagadas, la gratuidad del transporte público para las personas y familias sin empleo y bajos ingresos, la cobertura por la Generalitat del copago a los medicamentos impuesto por el gobierno del estado, también han exigido diversas medidas en defensa de la salud de las personan y han denunciado las prácticas injustas del ICAM que conducen a la exclusión social y atentan a la salud de la gente.

La Marea de mareas ha anunciado la realización de gestiones para implementar sus reivindicaciones en la acción parlamentaria, vía presupuestos, propuestas y desarrollo de leyes, etc., desde la movilización social unitaria.

Finalmente han invitado a participar en el tercer aniversario de la Marea pensionista el jueves 10 de marzo, a las 10:30 horas en Cocheras de Sants, y a la II Asamblea de Catalunya de la Marea Blanca que tendrá lugar el 12 de marzo en el Hospital de Mataró en defensa de la sanidad pública.

 

Marea de mareas y movimientos sociales de Catalunya

EL PARLAMENT REBAJA LOS OBJETIVOS DE LA ILP DE LA RENTA DE CIUDADANÍA

Las negociaciones entre los grupos parlamentarios y la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para crear una renta garantizada de ciudadanía se iniciaron ayer oficialmente, pero los puntos de salida están muy alejados. Existe un desacuerdo muy similar al de la última legislatura, en el que el trámite se paró por el adelanto electoral. Las nuevas enmiendas revelan coincidencias entre las propuestas de Junts pel Sí y el PSC de cara a un pacto.

El texto de la ILP, que fue apoyado por 121.000 firmas y llegó al Parlament en 2014, propone una ayuda de 664 euros mensuales, en doce pagas y con complementos por personas a cargo. La familia deberá tener unos ingresos anuales inferiores al Índice de Suficiencia de Renta de Cataluña (IRSC), fijado en 7.967 euros anuales. Sería para mayores de 18 años, con un año de residencia legal y que acrediten cuatro meses sin ingresos.

Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP habían asegurado en su día que no tocarían al texto de la ILP que entró en la cámara. A última hora, los anticapitalistas decidieron presentar enmiendas para hacerla más ambiciosa. Quieren que se quite, por ejemplo, la limitación a las personas en situación irregular. De entrada, los grupos descartan la cuantía de la ILP, pues implica destinar unos 2.600 millones de euros, el equivalente al 25% del presupuesto en Salud.

La posición de CDC y Esquerra sobre la renta eran muy distintas y las negociaciones llevaron a solicitar hasta cuatro prórrogas para alcanzar un acuerdo. Finalmente en Junts pel Sí se ha impuesto la tesis republicana de desdoblar la ayuda, algo que también propone el PSC. Con matices, ambas formaciones sugieren dos tramos: uno para las personas que no tienen ingresos —y que no necesitaría contraprestación— y otro de complementariedad de bajos ingresos, que sí necesitaría someterse a planes de integración social y laboral. La máxima ayuda que propone la coalición es de 576 euros. La preocupación de todos los grupos es cómo esta renta pueda desincentivar el mundo laboral.

“Estamos cabreados. Ha habido un proceso de bloqueo a la iniciativa desde que llegó al Parlament”, aseguró Diosdado Toledano, de la comisión promotora. Ellos temen que en el proceso de negociación se desvirtúe la propuesta y termine siendo otra prestación diferente. Los promotores tienen la potestad de retirar la propuesta si no están satisfechos con el acuerdo al que lleguen los grupos. Ciudadanos, por su parte, disminuye la cantidad a los 569 euros. El PP la fija en el 100% del IRSC del año correspondiente. En la próxima comisión de Trabajo se designará la ponencia.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/25/catalunya/1456433723_306767.html

 

Joomla templates by a4joomla