Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)

Web informativa de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía

ACTA Nº 219 – 21/06/2023

Ordre del dia:
1.- Informació reunions amb Direcció general de Prestacions socials i amb representant ERC
2.- Preparació reunions amb grups parlamentaris
3.- Diversos