Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)

Web informativa de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía

ACTA Nº 218 – 31/05/2023

Ordre del dia:
1.- Informació mort d’Antonio Fuertes
2.- Preparació reunió amb director general de prestacions socials i composició delegació
3.- Preparació reunió amb representant parlamentari d’ERC i composició delegació
4.- Diversos