Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)

Web informativa de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía

ACTA Nº 217 – 10/05/2023

Ordre del dia:
1.- Registre nova Carta al Parlament sobre extincions d’expedients per no haver comunicat canvis en la situació
2.- Gestions reunió amb grups parlamentaris per tractar propostes d’esmenes i millores a la llei.
3.- Resposta de la Direcció de Prestacions socials de la Generalitat i proposta reunió.
4.- Document de Sixto Garganté sobre l’Ingrés Mínim Vital i la Renda Garantida de Ciutadania.
5.- Campanya Reclamació col·lectiva sobre IMV i Rendes Mínimes per incompliment de la Carta Social Europea
6.- Diversos