Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)

Web informativa de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía

2023-05-22 Coordinadora de Moviments socials i sindicals de Catalunya

ACORDS (pdf)

– Sol·licitar a les organitzacions que s’han incorporat ala coordinadora el logo, enllaç web o blog i email contacte per incloure’ls al web de la coordinadora.

– Donar suport i difondre la convocatòria del 25 maig en defensa de la pensió mínima de 1080 euros i participar a Barcelona amb la pancarta de la coordinadora.

– Difondre convocatòria de Catalunya per la Pau de l’ acte 9 de juny.

– Obrir termini per a aportacions o confirmar la coordinadora fins al dilluns 29 de maig a l’email: cmsys.cat@gmail.com

Propera reunió telemàtica de la Coordinadora de Moviments socials i sindicals de Catalunya dimarts 30 de maig, a les 18:00 hores, s’enviarà enllaç per a connexió per meet jit si

Reunió presencial de la Coordinadora dijous 8 de juny a les 17:30 hores, entrada per carrer Trafalgar 50.