Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)

Web informativa de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía

ACTA Nº 195 – 02/03/2022

Proposta d’Ordre del dia:
1.- Impacte IPC sobre la prestació RGC i urgència actualitzar Indicador Renda Suficiència Catalunya
2.- Previsió sentencia recurs al reglament de la llei RGC
3.- Rellançament punt assessorament presencial