Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)

Web informativa de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía

ACTA Nº 215 – 29/03/2023

Ordre del dia:
1.- Explicació de les esmenes registrades al Parlament de Catalunya
2.- Gestió reunions amb grups parlamentaris per a tramitació de les esmenes
3.- Sol·licitud informació al director de Prestacions socials conselleria Drets Socials
4.- Actualització web (incloure noves quanties prestació RGC)
5.- Gravació acte 17 de març a la Universitat Pompeu Fabra i sol·licitud power point sobre IMV