Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)

Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía

ACTA Nº 215 – 29/03/2023

Loading

 

Ordre del dia:

  • 1.- Explicació de les esmenes registrades al Parlament de Catalunya
  • 2.- Gestió reunions amb grups parlamentaris per a tramitació de les esmenes
  • 3.- Sol·licitud informació al director de Prestacions socials conselleria Drets Socials
  • 4.- Actualització web (incloure noves quanties prestació RGC)
  • 5.- Gravació acte 17 de març a la Universitat Pompeu Fabra i sol·licitud power point sobre IMV