Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)

Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía

ACTA Nº 211 – 01/02/2023

Loading

Ordre del dia:

  • 1.- Valoració dades implementació i evolució històrica de la Renda Garantida de Ciutadania
  • 2.- Termini de resposta a la darrera sol·licitud d’informació pública
  • 3.- Gestió propera reunió amb director de prestacions socials
  • 4.- Situació pressupostos Generalitat i actualització IRSC
  • 5.- Proposta iniciativa de suport reivindicacions per una llei d’habitatge digne
  • 6.- Funcionament web