Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)

Web informativa de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía

ACTA Nº 212 – 15/02/2023

Ordre del dia:
1.- Informació ajornada resposta sol·licitud informació pública registrada el 12 de gener
2.- Nova sol·licitud d’informació pública registrada el 12 de febrer
3.- Preparació reunió amb diputat del PSC Raúl Moreno
4.- Proposta registre esmena al projecte pressupostos Generalitat per al 2023
5.- Proposta redacció article per a revista de la FAVB